Ta politika varstva osebnih podatkov velja za spletno stran www.prosnja.si, ki jo upravlja društvo za karierno svetovanje (v nadaljevanju društvo KSZ)

Obvezuje nas Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.

Na spletni strani www.prosnja.si zbiramo naslednje podatke, pri čemer pri posamezni storitvi zbiramo samo tiste podatke, ki so za namen tiste storitve oz. za razkrit namen obdelave primerni in ustrezni po obsegu:

* osebni podatki (ime in priimek, naslov elektronske pošte, poštni naslov, telefonska številka, GSM številka)

* ostali podatki o uporabniku (IP naslov, podatki o obiskanih spletnih straneh v okviru strani www.prosnja.si, čas obiska, piškotek, spletni brskalnik uporabnika)

Zgoraj navedene podatke zbiramo z namenom:

* zagotavljanja storitev na spletnih straneh www.prosnja.si

* preverjanja naročil

* pošiljanja izdelkov

* podpore in pomoči kupcem

* izstavljanje in pošiljanje računov in dobropisov

Z vnosom vaših osebnih podatkov na spletni strani www.prosnja.si izrecno dovoljujete društvu KSZ., da vam periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o svojih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Imate pravico, da kadar koli od nas brezplačno zahtevate, da vam prenehamo pošiljati sporočila direktnega marketinga.

Vnos osebnih podatkov je prostovoljen in vsak uporabnik lahko kadarkoli zavrne vnos osebnih podatkov iz katerih se da neposredno identificirati uporabnika (ime in priimek, naslov elektronske pošte, poštni naslov, telefonska številka, gsm številka). V primeru zavrnitve posredovanja osebnih podatkov vam na žalost ne bomo mogli zagotoviti storitve, ki jo ponujamo na strani www.prosnja.si. V primeru vnosa osebnih podatkov pa nam uporabnik dovoli njihovo obdelavo v skladu s to politiko varstva osebnih podatkov.

Ne glede na prejšnji odstavek pa na strani www.prosnja.si avtomatsko zbiramo podatke o IP naslovi, času obiska piškotkih in obnašanju na spletni strani www.prosnja.si. V tem primeru gre za podatke iz kateri ni mogoče neposredno identificirati posameznega uporabnika, ampak to lahko naredi izključno policija in drugi državni organi na podlagi zakonskih pooblastil. Te podatke zbiramo na podlagi vašega obiska spletne strani www.prosnja.si. V primeru, da ne želite, da bi o vas zbirale te podatke, prosimo, da spletno stran www.prosnja.si zapustite.

Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki jih vpišemo na trdi disk vašega računalnika. S piškotki izboljšamo kakovost naše storitve, tako da shranjujemo uporabniške nastavitve in sledimo navadam uporabnikov, npr. kako iščejo. Piškotke uporabljamo tudi v svojih storitvah oglaševanja, kjer oglaševalcem in založnikom pomagamo posredovati in upravljati oglase v spletu. Uporabljamo jih tudi za pomoč in pravično nagrajevanje pri promocijskih akcijah, nagradnih igrah in anketah. Piškotek lahko pošljemo v vaš brskalnik, ko obiščete spletno mesto in gledate ali kliknete oglas, ki ga podpirajo naše storitve oglaševanja. Piškotke hranimo največ 6 mesecev. Lahko se odločite, da nam ne boste posredovali osebnih informacij in/ali odklonite piškotke v vašem brskalniku, čeprav nekatere naše funkcije ali storitve zaradi tega morda ne bodo delovale pravilno.

Avtomatsko beležimo tudi določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi s posamezniki ali posameznicami in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletne strani. Te informacije uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so nazivi spletnih strani, s katerih se klika na te spletne strani, uporabljen spletni raziskovalec in trenuten IP naslov osebnega računalnika.

Podatke, zbrane v skladu s to politiko varstva osebnih podatkov hranimo toliko časa, kolikor so potrebne za izpolnitev namena zbiranja in sicer:

* Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler ste naročniki na naše novice oz. nam niste dali zahteve za izbris podatkov.

* Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

* Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

* Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe. Podatke o tem, katere storitve ali produkte ste od nas kupili, pa hranimo trajno oz. dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris podatkov. Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam

Zavezujemo se, da zgoraj navedenih podatkov o Uporabniku ne bomo posredovali tretjim osebam z izjemo:

* Povezanim osebam (t.i. pogodbenim obdelovalcem), ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve.

Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

– ponudnik platforme za upravljanje spletnih vsebin (CMS sistem WordPress);

– ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil (Mailchimp);

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Izjema sta platforma WordPress in storitev Mailchimp, ki pa spoštuje zahteve Zasebnostnega ščita EU-ZDA ter si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Storitev Mailchimp spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, približni lokaciji, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila

* V primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom) in imetniku pravic intelektualne lastnine oz. osebnostnih pravic, katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Vsi podatki na spletni strani, zlasti v uporabniškem delu, so zaščiteni s posebnimi programskimi orodji. Uporabljamo t.i. SSL (Secure Sockets Layer) tehnologijo, ki je defacto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku.

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

A. da od nas kadarkoli zahtevate:

* potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
* dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
* popravek netočnih osebnih podatkov;
* omejitev obdelave, kadar:
1. oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
2. je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
3. osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
* izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
* izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
*prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

B. pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Ta politika varstva osebnih podatkov velja samo za spletno stran www.prosnja.si. Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, pri čemer pa nismo odgovorni za politiko zaščite, piškotkov in vsebine teh zunanjih spletnih strani.

Našo politiko varovanja vaših osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali glede na možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov. O tem bomo vse registrirane uporabnike teh spletnih strani tudi obvestili s pomočjo e-pošte.

Če imate kakršnekoli pripombe na našo politiko varovanja vaše zasebnosti ali če želite dodatna pojasnila, ste vedno dobrodošli in nas lahko kontaktirate na naslove, objavljene v rubriki Kontakt.

Vaše pripombe in vprašanja nam, prosimo posredujte na jernej@prosnja.si. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem mošnem času.

Prosnja.si, junij 2022