DEFINICIJA:

* Jaz, moji, moje se nanaša na svetovalne storitve na spletnih straneh prosnja.si

* Društvo oz. izvajalec se nanaša na društvo za karierno svetovanje in zaposlovanje

* Stranka oz. naročnik se nanaša na društvo, organizacijo ali drugo pravno ali fizično osebo, ki je naročnik storitev portala prosnja.si, katerega lastnik je društvo KSZ

* Storitve se nanašajo na vse storitve, ki jih nudi portal prosnja.si, in obsegajo:

– Svetovalne storitve portala prosnja.si (PDF obrazec Instant Prošnja in storitve pisanja prošnje za delo oz. življenejpisa),

– Vsa ostala izobraševanja prek naših spletnih strani (delavnice, seminarji, treningi)

– Sodelovanje v partnerskem programu prosnja.si

Pogoji poslovanja določajo značilnosti uporabe spletnih strani prosnja.si. Definirajo pogoje in značilnosti naročniško pogodbenega razmerja med naročnikom ter izvajalcem.

Pogoji poslovanja veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na spletnem portalu prosnja.si in zamenjajo stare.

UPORABA VSEBIN SPLETNEGA PORTALA PROSNJA.SI

Vsebina spletnega portala prosnja.si, kot tudi deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, programske opreme so last društva ali naročnika. Prepovedano je kopiranje dela ali celote spletnega portala prosnja.si, prodaja ali nadgradnja spletnega portala prosnja.si, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi spletnega portala prosnja.si in/ali društva.

DOSTOPNOST

Praviloma izvajalec omogoča dostop za uporabo spletne strani prosnja.si vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih bo izvajalec poskrbel, da bo o motnjah obveščen do tri dni pred začetkom del.

RAZMERJE STRANKA – DRUŠTVO

Razmerje za uporabo vseh storitev spletnega portala prosnja.si se vzpostavi z vstopom stranke v sistem (stranka se elektronsko prijavi/naroči na portalu prosnja.si in prejme e-obvestilo o vključitvi v sistem, s čimer je med društvom in stranko sklenjena pogodba). Naročniško razmerje za svetovalne storitve se sklene z naročilom/prijavo v spletni portal prosnja.si.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Uporabniška gesla so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila gesla izdana. Uporabnik portala, ki se je vpisal na spletni portal prosnja.si in je prejel geslo, je dolžan uporabljati geslo ter skrbeti zanj kot dober gospodar. Gesla ne sme deliti z drugo osebo, ki nima sklenjenega naročniško pogodbenega razmerja s portalom prosnja.si, katerega prejemnik gesla predstavlja. Pridrušujemo si pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika – lastnika gesla.

Izvajalec se zavezuje, da bo kot poslovno skrivnost hranil vse osebne podatke, uporabniška imena in gesla, z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe s stani društva in sicer v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov. Naročnik gesla se zavezuje, da bo varoval svoja gesla kot poslovno skrivnost ter ne bo opravljal neupravičenih in/ali nezakonitih posegov v zasebnost drugih uporabnikov spletnega portala prosnja.si.

VSEBINA STORITEV PORTALA PROSNJA.SI

Bistvene lastnosti blaga oz. storitve spletne strani prosnja.si so natančno opisane na strani http://www.prosnja.si/ in ostalih podstraneh.

CENE STORITEV PORTALA PROSNJA.SI

Veljavne cene so objavljene na spletnem portalu prosnja.si (Cenik vseh storitev in produktov). V vseh objavljenih cenah DDV ni obračunan in sicer na podlagi 1. točke 94. člena ZDDV-1, kar pomeni, da so vse objavljene cene končne cene z vsemi davki in dajatvami, ki bodo zaračunane kupcu / naročniku. K cenam posameznih izdelkov je potrebno prišteti še poštnino, ki jo kupec / naročnik poravna posredno Pošti Slovenije po njihovem ceniku. Pri morebitnih posebnih ponudbah (nišja cena, dodatni izdelki za isto ceno, ipd.) je veljavnost posebne ponudbe objavljena skupaj z vsebino posebne ponudbe.

Storitve spletne strani prosnja.si se plačujejo vnaprej in sicer preko kreditne kartice ali bančnega računa. Društvo izstavi račun za najem svetovalnih storitev (naročnina) za določeno časovno obdobje (en mesec ali eno leto) od datuma plačila računa. Najdaljše obdobje sklenitve naročniške pogodbe je 1 leto. Društvo izstavi račun stranki v osmih dneh od dneva plačila. Društvo si pridršuje pravico, da kadarkoli spremeni cene vseh storitev spletnega portala prosnja.si, pri čemer bo nove cene objavil na straneh spletnega portala prosnja.si in bodo dostopne uporabnikom pred potrditvijo nakupa.

POSTOPEK SKLENITVE POGODBE

Spletno stran prosnja.si zagotavljamo izključno v slovenskem jeziku, tako da je postopek nakupa mogoče opraviti izključno v slovenskem jeziku, pri čemer je postopek odvisen od načina plačila. V vsakem primeru portal Prosnja.si:

* pred zaključkom nakupa in po vpisu osebnih podatkov prikaše uporabniku izpolnjen obrazec in mu da na voljo mošnost, da vnesene podajte preveri in popravi

* pošlje uporabniku / naročniku po izvedbi nakupa potrditveno elektronsko sporočilo na njegov elektronski naslov, v katerem potrdi naročilo, pošlje pa mu tudi sklenjeno pogodbo v elektronski obliki za njegov arhiv.

1. nakup s kreditno kartico

Po oddanem naročilu na spletni strani prosnja.si (izpolnitev spletnega obrazca) in izvedbo nakupa na varni strani banke za vpis podatkov Vaše kartice (nakup je dokončan z odobritvijo plačila z Vašo plačilno kartico), se vam bo odprla potrditvena stran (e-račun). Za dostop do izbranih storitev nato samo še kliknete na gumb “Potrdi registracijo” – hvala.

2. nakup preko Monete

Nakup z Moneto je mošen samo z mobilnim telefonom katerega lastnik je Mobitelov ali Debitelov naročnik. Dostop do storitev servisa dobite TAKOJ, znesek nakupa pa boste poravnali skupaj z računom za mobilni telefon.

3. nakup preko e-banke

Po oddanem naročilu na spletni strani prosnja.si (izpolnitev spletnega obrazca) boste TAKOJ prejeli podatke potrebne za plačilo prek vaše e-Banke. Po izvršenem nakazilu, pa boste takoj oz. najkasneje do 15:00 ure (za nakazila plačana po 15:00 uri ali med dela prostimi dnevi, dostava podatkov za dostop traja do naslednjega delovnega dne), po e-pošti prejeli vašo varnostno kodo ter povezavo na posebno spletno stran za izdelavo vašega osebnega gesla za takojšen dostop do vseh storitev Prošnje Online in vseh prislušenih bonusov. Prav tako vam bo takoj omogočen tudi dostop do V.I.P. Arhiva dokazanih primerov prošenj.

OBVEZE UPORABNIKOV PORTALA PROSNJA.SI
Uporabniki portala prosnja.si se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na portalu prosnja.si točni in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Prosnja.si ne odgovarja za netočne podatke uporabnikov portala prosnja.si.

Društvo si pridrušuje pravico, da blokira dostop uporabniku ali ga izbriše iz spletnega portala prosnja.si, v kolikor ugotovi ali pa ima utemeljen sum, da je uporabnik vpisal netočne podatke.

OBVEZNOSTI STRANK

Stranka se obvezuje poravnati naročeno najkasneje 15. dan od dneva naročila. Stranka je tudi dolžna hraniti vsa gesla, ki jih je prejela za uporabo portala prosnja.si in jih ne sme posredovati nepooblaščeni osebi ali kakorkoli zlorabljati.

Stranke se zavezujejo, da ne bodo posredovale nepooblaščenim osebam s strani Prosnja.si katerih koli vsebin spletnega portala prosnja.si. Stranka z nakupom izdelkov in storitev iz ponudbe Prosnja.si razume vse omejitve in izjave, ki jih glede izdelkov in storitev vsebujejo ti splošni pogoji in jih v celoti sprejema.

PRAVICA STRANKE DO UVELJAVLJANJA GARANCIJE OZ. ZA ODSTOP OD POGODBE

Stranka oz. naročnik lahko iz naročniškega razmerja odstopi v roku 30 dni od sklenitve, če plačana storitev portala prosnja.si ne izpolnjuje njegovih pričakovanj. Odstop iz naročniškega razmerja mora biti v pisni obliki in s potrdilom o plačilu naročenih storitev. Odstop mora uporabnik poslati po e-pošti na naslov Prosnja.si.

V primeru odstopa iz naročniškega razmerja, je izvajalec dolžan naročniku vrniti celotno plačano naročnino, najkasneje v roku 30 dni po prejemu pisnega obvestila in podpisanega dobropisa, na njegov bančni račun. V primeru, da naročnik rok za uveljavljanje garancije zamudi ali pa v predvidenem roku ne dostavi ustreznih potrdil (podpisano obvestilo o odstopu in podpisan dobropis) izvajalec ni dolžan povrniti plačane naročnine, niti o tem obvestiti naročnika. Naročnik, se v primeru odstopa iz naročniškega razmerja, v celoti odpoveduje mošnosti za ponovno uporabo te storitve, lahko pa uporablja vse ostale storitve, ki jih ponuja portal prosnja.si

PRAVICA STRANKE DO UVELJAVLJANJA GARANCIJE ZA VSE OSTALE IZOBRAŽEVALNE STORITVE (DELAVNICE, SEMINARJI, TEČAJI)

Stranka oz. naročnik lahko iz naročniškega razmerja odstopi v roku 30 dni od sklenitve, če plačana storitev portala prosnja.si ne izpolnjuje njegovih pričakovanj. Odstop iz naročniškega razmerja mora biti v pisni obliki z lastnoročnim podpisom stranke in originalnim potrdilom o plačilu naročenih storitev. V primeru da gre za fizično blago, pa mora stranka oz. naročnik poleg teh dokumentov, vrniti tudi blago, ki mora biti nepoškodovano in z originalno embalažo, najkasneje v roku 30 dni od sporočila o odstopu. Stranka oz. naročnik lahko v roku 30. dni zahteva povrnitev kupnine tudi v primeru, ko dokaže, da je aktivno uporabila znanje iz programa in kljub temu ni imela zadovoljujočih rezultatov. Kot verodostojen dokaz o aktivni uporabi znanja iz programa, se šteje postavljena in delujoča spletna stran na lastni domeni, katere edini zakoniti lastnik je stranka oz. naročnik.

V primeru odstopa iz naročniškega razmerja, je izvajalec dolžan naročniku vrniti celotno plačano kupnino, v roku 30 dni po prejemu pisnega obvestila in potrdila o plačilu, skupaj z nepoškodovanim blagom, v originalni embalaži (slednje velja v primeru, ko gre za fizičen produkt), na njegov bančni račun. V primeru, da naročnik rok za uveljavljanje garancije zamudi ali pa v predvidenem roku ne dostavi ustreznih dokumentov oz. blaga (nepoškodovano blago v originalni embalaži, podpisano obvestilo o odstopu, potrdilo o plačilu oz. potrdilo o obstoju in delovanju spletne strani na lastni domeni) izvajalec ni dolžan povrniti plačane kupnine, niti o tem obvestiti naročnika. Naročnik, se v primeru odstopa iz naročniškega razmerja, v celoti odpoveduje mošnosti za ponovno uporabo te storitve, lahko pa uporablja vse ostale storitve, ki jih ponuja portal prosnja.si

ODGOVORNOST DRUŠTVA

Prosnja.si ni odgovorno za:

* kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske preme ali strojne opreme uporabnika, stranke ali iskalca zaposlitev.

* morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme s katero uporabniki, iskalci ali stranke uporabljajo spletni portal prosnja.si.

* slabo delovanje ali nedelovanje spletnega portala prosnja.si zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med iskalcem in društvom ali med stranko in društvom.

* motnje delovanja spletnega portala prosnja.si, ki so posledica višje sile.

* izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja spletnega portala prosnja.si, netočne podatke iskalcev zaposlitve, ki jih vpisujejo iskalci na spletnem portalu prosnja.si.

* netočne podatke, ki jih stranke objavljajo na spletnem portalu prosnja.si.

* pozno, pomanjkljivo ali ne dostavo elektronskih sporočil.

* za škodljive posledice uporabe vsebin spletnega portala prosnja.si niti za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ašurnost.

* zagotovitev odzivnosti podjetij/delodajalcev na poslane prošnje, ker je le-ta odvisna od zahtev ter karakteristik prostega delovnega mesta ter iskalčevih sposobnosti uporabe nasvetov spletnega portala prosnja.si.

* rezultate, ki jih z uporabo spletnega portala prosnja.si dosegajo njeni uporabniki. Primeri rezultatov in izkušenj navedeni na spletnem portalu prosnja.si so izjeme in ostalim strankam/uporabnikom ne garantirajo enakega uspeha oz. rezultatov, ampak samo nakazujejo kakšne rezultate bi lahko dosegli.

POSEBNA IZJAVA O ZASLUŽKU / GARANCIJE REZULTATOV

Potrudili smo se, da naše produkte/storitve in njihov potencial prikašemo kar najbolj realno kot je mogoče. Prosimo zapomnite si, da je vsak uspeh odvisen od individualnih sposobnosti, preteklih izkušenj, predanosti, šelje in motivacije vsakega posameznika. Kot pri vsakem drugem poslu, tudi pri tem ni nikakršne garancije, da boste z uporabo predstavljenih tehnik, idej in strategij, dejansko karkoli zaslužili. Primeri omenjeni v teh materialih se ne smejo interpretirati kot obljuba ali garancija o zaslužku. Potencialni zaslužek je v celoti odvisen od osebe, ki naš produkt, ideje in tehnike uporablja. Tega ne promoviramo kot model kako obogateti.

Vse trditve o zaslužkih ali primerih konkretnih rezultatov, se na zahtevo lahko dokašejo. Vaš nivo uspeha pri doseganja rezultatov omenjenih v naših materialih je odvisen od časa, ki ga posvetite programu, idejam in predlaganim tehnikam, vašim financam in različnim sposobnostim. Ker se ti dejavniki razlikujejo od posameznika do posameznika, ne moremo garantirati vašega uspeha ali višine vašega zaslužka, niti nismo odgovorni za katerakoli vaša dejanja.

Materijali v našem produktu in naši spletni strani lahko vsebujejo informacije, ki vključujejo ali so osnovane na predvidevanjih, pričakovanjih in napovedih, ki bi se lahko zgodile. Te izjave lahko identificirate po dejstvu, da se ne nanašajo striktno na zgodovinska ali trenutna dejstva. Uporabljajo izraze kot so čpričakujem,č čocenjujem,č čpredvidevam,č čnameravam,č čnačrtujem,č čverjamem,č in druge besede in izraze podobnih pomenov v povezavi z opisom potencialnih zaslužkov ali finančnih učinkov.

Katerekoli in vse vnaprejšnje izjave tukaj in v naših prodajnih materialih, so namenjene temu, da izrazijo naše mnenje o potencialnem zaslužku. Veliko dejavnikov bo pomembnih pri določitvi vaših dejanskih rezultatov in ne dajemo nobenih garancij, da boste vi ali kdorkoli drug dosegli podobne rezultate našim. Pravzaprav ne dajemo nobenih garancij, da boste dosegli kakršnekoli rezultate z našimi idejami in tehnikami omenjenimi v naših materijalih.

VSEBINE SPLETNEGA PORTALA PROSNJA.SI

Prosnja.si dovoljuje ogledovanje ter uporabo vsebin spletnega portala prosnja.si strankam ter iskalcem zaposlitev pri čemer pa uporabniki ne smejo kršiti avtorske pravice vsebin. Celotna vsebina spletnega portala prosnja.si je avtorskopravno zaščitena in je v lasti društva KSZ.si ter ima na njej društvo KSZ vse materialne avtorske pravice. Prosnja.si podeli uporabniku / naročniku z nakupom naročnine na spletno stran prosnja.si neizključno, neprenosljivo, časovno omejeno, teritorialno neomejeno licenco za uporabo vsebin spletnega portala prosnja.si. Brez pisnega dovoljenja društva, avtorja ali pooblaščene osebe društva ali avtorja vsebin ni dovoljeno vsebin spletnega portala prosnja.si delno ali v celoti kopirati, razmnoševati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati. Avtorji ter društvo nista odgovorna za škodljive posledice uporabe vsebin spletnega portala prosnja.si. Avtor in društvo se bosta trudila za točnost, pravilnost, ašurnost ter koristnost vsebin spletnega portala prosnja.si vendar nista odgovorna za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ašurnost.

NAROČNIŠKA POGODBA

Z nakupom / naročilom dostopa do storitev spletnega portala prosnja.si uporabnik / naročnik / kupec online video trening programa sklene s društvom Prosnja.si naročniško pogodbo. Naročniška pogodba vsebuje določbe teh pravil in pogojev uporabe. Prosnja.si pošlje uporabniku ob zaključku nakupa potrditveno elektronsko sporočilo, skupaj s celotnim besedilom pogodbe, ki se ga uporabnik lahko shrani in tudi kasneje uporablja. Pogodbene določbe mora uporabnik shraniti sam, saj pogodba na spletnih straneh Prosnja.si ne bo shranjena in je v prihodnje ne bo mogel pregledovati

SPORAZUM O NERAZKRITJU INFORMACIJ

Z nakupom / naročilom dostopa do storitev spletnega portala prosnja.si uporabnik / naročnik / kupec online video trening programa sklene s društvom Prosnja.si sporazum o nerazkritju informacij (v nadaljevanju Sporazum) z namenom preprečiti neavtorizirano razkritje informacij zaupne narave kot so definirane spodaj. Stranki sporazumno vstopata v zaupno razmerje v zvezi z razkritjem določenih lastniških informacij in informacij zaupne narave (čInformacije zaupne narave č).

1. Definicija informacij zaupne narave. Po določbah tega sporazuma informacija zaupne narave vključuje vse informacije ali material, ki ima ali bi lahko imel komercialno vrednost ali drugo koristnost pri poslovanju za Prosnja.si. če je informacija zaupne narave v pisni obliki, bo društvo material označil ali etiketiral z besedo čZaupnoč ali s podobnim opozorilom. če je informacija zaupne narave prenesena v ustni obliki, bo društvo sproti opredelilo v pisni obliki, da ta oralna komunikacija vsebuje informacijo zaupne narave.

2. Izključitve iz informacij zaupne narave. Obveznosti Stranke prejemnice, kot jih določa ta Sporazum, ne veljajo za informacije, ki: (a) so javno znane v času razkritja ali kasneje postanejo javno znane brez krivde uporabnika; (b) jih odkrije ali oblikuje uporabnik pred razkritjem s strani društva; (c) do katerih pride uporabnik preko zakonitih sredstev in ne preko društva ali njenega predstavnika; ali (d) ki jih razkrije uporabnik s predhodnim pisnim dovoljenjem društva.

3. Obveznosti uporabnika. Uporabnik bo hranil informacije zaupne narave v strogi tajnosti v izključno in ekskluzivno korist uporabniku in jih zlasti ne bo posredoval tretjim osebam. Uporabnik ne bo brez predhodnega pisnega dovoljenja društva objavljal, kopiral ali kako drugače razkril ali drugim dovolil uporabo kakršnihkoli informacij zaupne narave v njihovo korist ali v škodo društva.

4. Roki. Določbe o nerazkritju v tem Sporazumu veljajo tudi po odpovedi tega Sporazuma in obveznost uporabnika, da ne razkrije informacij zaupne narave velja, dokler Informacija zaupne narave ni več poslovna tajnost ali dokler društvo uporabniku ne pošlje pisnega obvestila v zvezi s tem sporazumom, karkoli se zgodi prej.

REKLAMACIJE

Uporabnik oz. naročnik lahko pošlje vse svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave na naslov društva:

Društvo KSZ
Pretnerjeva 6
6230 Postojna

REŠEVANJE SPOROV

Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Postojni.

Društvo KSZ, januar 2022