Kratek opis

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMON ZA VRTCE. NEPOSREDNO DELO Z OTROKI, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE Z DRUGIMI ZAPOSLENIM…
Izvej več...

Source: