Kratek opis

VZGOJNO DELO V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU.VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLAD…
Izvej več...

Source: