Kratek opis

DELO V SKUPINAH S PREDŠOLSKIMI OTROKI, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, DELA PO LDN TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA. DELO BO POTEKALO V VOJNIKU IN NA NAŠIH ENOTAH. OD 5. 1.

– 31. 8. 2022, SOČASNOST OZ. POKRIVANJE POSLOVNEGA ČASA.

Izo…

Izvej več...

Source: