Kratek opis

ODGOVORNOST ZA USTREZNO FUNKCIJSKO DELOVANJE ELEKTRIČNE INFRASTRUKTURE, SPREMLJANJE STANJA, VODENJE IN VZDRŽEVANJE ZAHTEVANIH EVIDENC PODATKOV TER PODAJANJE POBUD ZA POTREBNA VZDRŽ…
Izvej več...

Source: