Kratek opis

PRIPRAVA STRATEGIJ UPRAVLJANJA Z JAVNOSTMI (INTERNA, STROKOVNA, SPLOŠNA, MEDIJSKA, MEDNARODNA) IN NJIHOVO SPROTNO AŽURIRANJE V SODELOVANJU S STROKOVNIMI SODELAVCI IN DIREKTORJEM, UPRAVLJANJE S SKUPNOSTJO UPORABNIKOV ZAVODA (COMMUNITY MANAGE…

Izvej več...

Source: