Kratek opis

IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE TER SOCIALNE OSKRBE POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV SPREMSTVO UPORABNIKOV IN IZVAJANJE PREVOZOV VZDRŽEVANJE HIGIENE PROSTOROV, OPREME, OKOLJA SO…

Izvej več...

Source: