Kratek opis

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA PRED VLOMOM, TATVINAMI IN POŽAROM, IZVAJANJE VARNOSTNO RECEPTORSKEGA DELA, VAROVANJE PRODAJNIH MEST, VAROVANJE OSEB, VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ, DELOVAN…
Izvej več...

Source: