Kratek opis

Črnomelj, Jugovzhodna Slovenija – VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, NADZOR NAD STRANKAMI, ZAPOSLENIMI, BLAGOVNIM PROMETOM, OBHODI PO VAROVANIH OBMOČJIH, VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ,… Izobrazba: osnovnošolska Alternati…

Izvej več...

Source: