Kratek opis

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA Izobrazba: osnovnošolska NPK: Varnostnik/varnostnica Delovne izkušnje: ni zahtevano Znanje jezikov: slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče Drugi pogoji: NPK varnostnik…

Izvej več...

Source: