Kratek opis

– PRIPRAVLJA TER UPRAVLJA STROJE IN NAPRAVE V PROIZVODNJI TER SPREMLJA NJIHOVO DELOVANJE, – NADZIRA IN IZVAJA TEHNOLOŠKI PROCES SKLADNO Z NAVODILI, – ČISTI PROIZVODNE PROSTORE IN T…
Izvej več...

Source: