Kratek opis

DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA. Izobrazba: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd. , Izobraževanje učiteljev brez predme…

Izvej več...

Source: