Kratek opis

NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG DOLOČENIH S PREDPISI LDN, NAVODILI RAVNATELJA ALI POMOČNIKA RAVNATELJA, ODGOVORNOST ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA. Iz…
Izvej več...

Source: