Kratek opis

PRIPRAVNA NA POUK, NEPOSREDNO IZVAJANJE REDNEGA, DODATNEGA, DOPOLNILNEGA POUKA, SPREMSTVO UČENCEV PRI IZVENŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUGO DELO V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA ZAVODA IN V S…
Izvej več...

Source: