Srednja elektro-racunalniska sola Maribor

OSNOVNA SOLA TONETA CUFARJA MARIBOR – Maribor, Podravska – OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA: NEPOSREDNO IZVAJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, IZVAJA P…

Izvej več...

Vir: