Kratek opis

OSNOVNA SOLA KRMELJ – Sevnica, Spodnjeposavska – OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VIZ TER V SKLADU Z LDN-JEM IN AKTOM O SISTEMIZACIJI. Izobrazba: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejš…

Izvej več...

Vir: