Kratek opis

, katere korenine segajo v leto 1955, ko je bila zadruga vpisana v sodni register z imenom Kmetijska zadruga z. o. j. Šoštanj.

V začetku sedemdesetih let je trend združevanja v večja podjetja posegel tudi na področje zadruge, ki se je leta 19…

Izvej več...

Source: