UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Koper, Obalno-kraška – INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI, KI OBSEGA POMOČ PRI UČENJU, V ODDELKU ALI INDIVIDUALNO, NUDENJE ČUSTVENE PODPORE, UČENJE USTREZNIH OBL…

Izvej več...

Vir: