Kratek opis

SODELUJE Z UČITELJI, PEDAGOŠKIM ZBOROM IN VODSTVOM ZAVODA, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU DELA ŠOLE IN ZAVODA, SODELUJE NA DELOVNIH, PEDAGOŠKIH, OCENJEVALNIH IN ODDELČNIH KONFERENCAH, UČITELJEM POMAGA PRI IZPOLNJEVANJU IN VODENJU PEDAGOŠKE DOKUME…

Izvej več...

Source: