Kratek opis

ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV O PROSTORU TER VODENJE EVIDENCE Z DELOVNEGA PODROČJA, IZDAJANJE INFORMACIJE IZ URADNIH EVIDENC, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MANJ ZAHTEVNIH STRO…
Izvej več...

Source: