Kratek opis

SKLICUJE IN VODI STROKOVNI SVET ZAVODA, SKRBI ZA KAKOVOST DELA MEDICINSKE STROKE V ZAVODU, DAJE STROKOVNEMU SVETU IN DIREKTORJU MNENJE IN PREDLOGE GLEDE ORGANIZACIJE DELA IN POGOJE…
Izvej več...

Source: