Kratek opis

OVERJANJE LISTIN, IZDELAVA PREPISOV/ODPRAVKOV LISTIN, VODENJE VPISNIKOV IN IMENIKOV, IZDAJANJE RAČUNOV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA: PROKLIK, KLIK, VODENJE BLAGAJNE, PREGLED PLAČI…
Izvej več...

Source: