Kratek opis

KOLIČINSKI PREVZEM IN IZDAJA MATERIALA IN IZDELKOV, RAZVRŠČANJE MATERIALA IN IZDELKOV, VODENJE NATANČNE EVIDENCE O STANJU NA SKLADIŠČU. OSTALA DELA PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA. UPO…
Izvej več...

Vir: