Kratek opis

– UREJANJE ZADEV OB PREJEMU BLAGA V SKLADIŠČE IN IZDAJI IZ SKLADIŠČA, – VODENJE USTREZNE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE – EVIDENC, – KONTROLA KOLIČINE IN KVALITETE PRI PREVZEMIH IN IZDAJ…
Izvej več...

Source: