Kratek opis

PREVZEMA, HRANI IN IZDAJA BLAGO V SKLADIŠČE ALI IZ NJEGA. PRI TEM PREVERI ALI SE UJEMAJO KOLIČINE S ŠTETJEM, TEHTANJEM IN MERJENJEM. SKRBI, DA SE BLAGO USTREZNO OZNAČI IN USKLADIŠČ…
Izvej več...

Source: