Kratek opis

NAMEŠČANJE IN ZAGON NOVIH NAPRAV NA LOKACIJI KUPCA ALI V PODJETJU IN VZDRŽEVANJE LE TEH, DIAGNOSTICIRANJE NAPAK NA APARATIH, ODPRAVLJANJE NAPAK, REDNA VZDRŽEVANJA, SODELOVANJE S KU…
Izvej več...

Source: