Kratek opis

PRIPRAVA IN IZVEDBA OBRAČUNA STROŠKOV IN ZAHTEVKOV IZ NASLOVA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA, SPREMLJANJE OBVEZNOSTI PO SKLENJENIH POGODBAH IN SPREMLJANJE USPEŠNOSTI UDELEŽENCEV, VZ…
Izvej več...

Source: