Kratek opis

VODENJE STROKOVNEGA DELA ENOTE, PREDLAGANJE REŠITEV S PODROČJA KADROVSKO-ADMINISTRATIVNIH ZADEV ENOTE, ČLAN NATEČAJNE KOMISIJE ZA VODENJE IZBIRNEGA POSTOPKA ZA ZASEDBO PROSTEGA DEL…
Izvej več...

Source: