Kratek opis

PRIPRAVA, ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA ENOSTAVNEJŠIH STROKOVNIH DEL: – SODELUJE PRI OBLIKOVANJU LDN IN POROČIL O DELU ZAVODA, – SODELUJE PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI, IZVEDBI IN EVALVACIJ…
Izvej več...

Source: