Kratek opis

PRIPRAVA VZORCEV IN IZVEDBA ANALIZ Z RAZLIČNIMI ANALITSKIMI TEHNIKAMI (ZAŽELENO ZNANJE Z ICP- OES INSTRUMENTOM), SODELOVANJE PRI RAZVOJNIH NALOGAH, DELA S PODROČJA KEMIKALIJ IN OST…
Izvej več...

Source: