SPLOSNA BOLNISNICA BREZICE

OSNOVNA SOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO – Krško, Spodnjeposavska – DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENA V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, V LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO V AKTU O SISTEMIZACIJI DELO…

Izvej več...

Vir: