Kratek opis

OPIS DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA: UREJANJE, ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN TER POVRŠIN V LASTI OBČINE, CELOVITO UREJANJE POKOPALIŠČ (KOŠNJE, VZDRŽEVANJE, DRUGA DELA…), POMOČ PRI POPRAVIL…
Izvej več...

Source: