Kratek opis

Kadrovski referent pridobiva in razporeja kadre. Svetuje delovodjem pri delu z ljudmi, izvaja zdravstveno in socialno varstvo, vodi različne evidence o zaposlenih in kadrovsko izob…
Izvej več...

Source: