Univerzitetna psihiatricna klinika Ljubljana

Ljubljana, Osrednjeslovenska – VODI AŽUREN SEZNAM PROCESNE OPREME NA ZTM IN DISLOCIRANIH ENOTAH ZTM; VODI AŽUREN SEZNAM MERILNE OPREME NA ZTM IN DISLOCIRANIH ENOTAH ZTM; SKRBI ZA REDNO IZVAJANJE KALIBRACIJ MERILNE OPREME NA ZTM IN DISLOCIRANIH ENOTAH ZTM; VODI SEZNAM KALIBRACIJSKIH LABORATORIJEV, KI IZVAJAJO KALIBRACIJE IN OVERJANJA; VODI SEZNAM POOBLAŠČENIH SERVISERJEV PROCESNE IN MERILNE OPREME; IZVAJA ENOSTAVNE KALIBRACIJE MERILNE OPREME; SODELUJE PRI UREJANJU MAPE OPREME; SODELUJE PRI KVALIFIKACIJAH OPREME; SODELUJE PRI IZDELAVI POSTOPKA ZA RAVNANJE Z OPREMO; SODELUJE PRI KALIBRACIJI OPREME IN OVERJANJU HLADILNIH KOMOR; PRIPRAVLJA LETNA POROČILA O KALIBRACIJAH IN OVERITVAH PROCESNE IN MERILNE OPREME; PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH NALOG IZ SISTEMA KAKOVOSTI SODELUJE Z ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI ZTM PREKO ZASTOPNIKOV ZA KAKOVOST; KOT NOTRANJI PRESOJEVALEC IZVAJA NOTRANJE PRESOJE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI; SODELUJE PRI PRIPRAVAH NA ZUNANJE PRESOJE/INŠPEKCIJSKE PREGLEDE; IZVAJA DRUGE NALOGE IN DELA PO NAVODILIH VODJE SLUŽB… – Nedoločen čas – Polni delovni čas

Vir: