Kratek opis

OPRAVLJANJE NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV, IZREKANJE UKREPOV IN ODLOČANJE NA PODROČJU INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE IN ODLOČANJE V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU, SODELOVANJE Z DRUGIMI NADZORNIMI ORGANI PRI IZVAJANJU SKUPNI…

Izvej več...

Source: