OBCINA SKOFJA LOKA

OBCINA SKOFJA LOKA – Škofja Loka, Gorenjska – – OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, – VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPI…

Izvej več...

Vir: