Slovenske železnice

Ljubljana, Osrednjeslovenska – Opis BODOČI SODELAVEC/SODELAVKA BO V PRIJETNEM KOLEKTIVU OPRAVLJAL/A NALOGE, KOT SO: IZVAJANJE STORITEV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA, GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, KATASTER STAVB IN GEODETSKI POSNETKI ORGANIZIRANJE DELA, SODELOVANJE Z VODJO GEODETSKE DEJAVNOSTI PRI DELU, SKRB ZA PRIPRAVO PODATKOV POTREBNIH ZA DELO TER NADALJNJA OBDELAVA PODATKOV ZA IZDELAVO KONČNEGA ELABORATA SODELOVANJE PRI MERITVAH RAZLIČNIH ZEMLJIŠČ, SESTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ZEMLJIŠKEGA TER KOMUNALNEGA KATASTRA SKRB ZA ADMINISTRATIVNO VODENJE ODDELKA SODELOVANJE PRI IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV, ZA KATERE JE POTREBNA POTRDITEV ODGOVORNEGA GEODETA UREDITEV MEJE, PARCELACIJA, OBNOVA MEJ V NARAVI, KOMASACIJA, IZRAVNAVA MEJE, RAZMEJITVE MED PRAVNIMI REŽIMI, UGOTAVLJANJE DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ, VPIS STAVBE ALI DELOV STAVB V KATASTER STAVB Pričakovanja DELO SE BO OPRAVLJALO NA TERENU IN V PISARNI OBVEZNO ZNANJE SPECIALNIH GEODETSKIH PROGRAMOV – GEOSS ZAŽELENO ZNANJE AutoCAD in ArcGIS PRIČAKUJEMO ODGOVORNO… – Nedoločen čas – Polni delovni čas

Vir: