Kratek opis

NAJZAHTEVNEJŠE UGOTAVLJANJE PREMOŽENJA IN DOHODKOV DOLŽNIKA, PRIPRAVLJANJE SKLEPOV O IZVRŠBI NA DOLŽNIKOVE PREMIČNINE, DENARNE TERJATVE IN VREDNOSTNE PAPIRJE, PRIPRAVLJANJE PREDLOG…
Izvej več...

Source: