Zdravstveni dom Idrija

Zdravstveni dom Idrija – Idrija, Goriška – direktor Zdravstvenega doma Idrija Na podlagi 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 8. člena Odloka o usta…

Izvej več...

Vir: