Kratek opis

VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA OBČINSKE UPRAVE SKRB ZA ZAKONITO, DOSLEDNO, UČINKOVITO IN SMOTRNO OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZDAJA ODLOČB V UPRAVNEM POSTOPKU NA PRVI STOPNJI O…
Izvej več...

Source: