TOVARNA KEMICNIH IZDELKOV D.D

VRTEC TRBOVLJE TRBOVLJE – Trbovlje, Zasavska – SODELUJE PRI VODENJU VZGOJNO IZBRAŽEVALNEGA PROCESA V SKLADU S PREDPISI IN LDN VRTCA, SODELUJE S STARŠI, SE IZOBRAŽUJE, SAMOSTOJNO IZVAJA DOLOČENE AKTIVNOSTI PO NAVODILIH MENTORJA …

Izvej več...

Vir: