Kratek opis

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SODELOVANJU Z VSEMI ČLANI TIMA ZN, PO PROCESNI METODI DELA NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PRE…
Izvej več...

Source: