UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER LJUBLJANA

UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER LJUBLJANA – Ljubljana, Osrednjeslovenska – NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, – ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, – IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, – ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, – DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC. Izobrazba: visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd. , Zdravstvena nega in babištvo Delovne izkušnje: ni zahtevano Znanje jezikov: slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče Drugi pogoji: Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.

bol. st/, VIŠJA MEDICINSKA SESTR… – Nedoločen čas – Polni delovni čas

Vir: