Kratek opis

TESTIRANJE, OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE PACIENTOVIH FUNKCIONALNIH, SENZOMOTORIČNIH SPOSOBNOSTI IN SAMOSTOJNOSTI V DNEVNIH AKTIVNOSTIH, DIAGNOSTICIRANJE PATOLOŠKE SIMPTOMATIKE IN …
Izvej več...

Source: