Kratek opis

IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV IN POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE VSEH STANOVALCEV, KI SO LAHKO RAZVRŠČENI V ENO IZMED NEG I, II, III ALI IV, OPAZOVANJE POSAMEZNIKA IN…
Izvej več...

Source: