Kratek opis

LIP, LESNA INDUSTRIJA BLED, D. O. O. – Radovljica, Gorenjska – DNEVNA KOORD.

TEKOČIH VZDRŽ. DEL (PROIZVODNJA – VODJA TS – ZAPOSLENI TS/ZUNANJI IZVAJALCI) GLEDE NA PLAN IN TEKOČE POTREBE PO VZDRŽ. DELIH NA STROJIH IN NAPRAVAH DRUŽBE S PRIPRAVO E…

Izvej več...

Source: